Preise
2018/2019

SUNSHINE
BUNGALOW
DELUXE

Saisonzeiten pro Tag
01.03. bis 15.05. 160 bis 320 €
16.05 bis 15.09. 260 bis 460 €
16.09 bis 28.02. 180 bis 340 €

SUNSHINE
BUNGALOW
DIAMOND

Saisonzeiten pro Tag
01.03. bis 15.05. 160 bis 320 €
16.05 bis 15.09. 260 bis 460 €
16.09 bis 28.02. 180 bis 340 €

SUNSHINE SUITE
GEMONAPLATZ/
VELDEN

Saisonzeiten pro Tag
01.03. bis 28.02. ab 85 €

Alle Preise exkl. Ortstaxe.